درباره منطقه

درباره منطقه

شهرداری منطقه یک در سال 1368در ساختمانی باوسعت قریب به 1000مترمربع واقع در خیابان شهید مطهری داخل پارک غدیر تاسیس گردیده است .

و تا کنون  9  نفر در سمت شهردار در این منطقه انجام وظیفه کرده اند . مساحت کنونی منطقه 4158هکتار می باشد که این مساحت جمعیت 178305 نفری (آمار سال 90) را در خود جای داده است وتعدادخانوارساکن درمنطقه نیز64119می باشد.

محلات امامشهر،کوچه بیوک،دولت آباد،شیخداد،نصرآباد،کسنویه،محمودآبادو قسمتهای انتهایی بلوارنواب صفوی،صابریزدی و استقلال و همچنین طرفین بلوارجمهوری اسلامی و خیابانهای مطهری،انقلاب و بخشهایی از خیابانهای شهید رجائی،سیدگلسرخ،قیام و ... در محدوده این منطقه واقع گردیده است.