حضور مهندس عظيمي زاده درجلسه املاك و آزادسازي منطقه يك

حضور مهندس عظيمي زاده درجلسه املاك و آزادسازي منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك، مهندس عظيمي زاده شهردار يزد در جلسه املاك و آزادسازي منطقه يك شركت نمود .

      مهندس كشفي مدير منطقه يك ضمن خير مقدم به شهردار يزد، يكي از مهمترين موارد آزادسازي در منطقه را محور بلوار ولايت اعلام نمود و افزود تمام توان واحد املاك و آزادسازي منطقه در جهت آزادسازي پلاكهاي باقيمانده در فاز سوم اجراي اين طرح قرار گرفته است . شهرداريزد ضمن آرزوي توفيق خدمتگزاري براي اعضاي جلسه افزود تمام تلاش شهرداري در جهت به ثمر رسيدن طرحهاي نيمه تمام اجرايي شهرداري در سطح شهر است كه در منطقه يك پروژه  بلوار ولايت و 18 متري كوچه بيوك و نيز ادامه آبنما بايد مورد توجه خاص قرار گيرد .

     شايان ذكر است در جلسه توافقات و آزادسازي منطقه يك ، دكتر كاشفي زاده بعنوان نماينده شوراي اسلامي شهر ، احمد روستائي قائم مقام معاونت اداري و مالي ، حاجي رضائي رئيس اداره املاك شهرداري يزد ، مدير منطقه و مسئول واحد املاك بعنوان اعضاي اصلي بصورت مستمر درجهت آزادسازي املاك در مسير و رسيدگي به پرونده هاي تملكي شهروندان هفته اي يكبار در جلسه مذكور حضور فعال دارند .