حضور مدير منطقه يك و هيئت همراه درمنطقه سه و توديع و معارفه مسئول املاك منطقه سه

حضور مدير منطقه يك و هيئت همراه درمنطقه سه و توديع و معارفه مسئول املاك منطقه سه

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و با توجه به انتصابات جديد شهرداري يزد ، مهندس كشفي مدير منطقه يك و هيئت همراه با حضور در شهرداري منطقه سه از همكاران قبلي وجديد تقدير و تشكر بعمل آورد . دراين جلسه مهندس خواجه منصوري مدير منطقه سه ضمن تشكر از حضور مدير منطقه يك وهيئت همراه از تلاش همكاران شهرداري در واحدهاي مختلف مخصوصاً مهندس ميرباقري مسئول جديد واحد املاك منطقه سه ،آقاي مسعود اهالي سرپرست اداره املاك شهرداري يزد و نيز مهندس حاجي رضائي مسئول اداره عمران منطقه يك تقدير بعمل آورد .

شايان ذكر است جلسه اي به همين منظور نيز در دفتر كار مدير منطقه يك و سرپرست اداره املاك شهرداري يزد تشكيل گرديد .