حضور مدير منطقه يك در فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان يزد

حضور مدير منطقه يك در فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان يزد

به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك، مهندس كشفي و هيئت همراه با حضور در دفتر فرماندهي نيروي انتظامي شهرستان يزد از زحمات ، خدمات و همكاري نيروهاي انتظامي با مجموعه شهرداري منطقه يك قدرداني نمود. دراين جلسه كه با حضور رئيس كلانتري 16 و ديگر همكاران منطقه يك همراه بود ، مهندس كشفي مدير منطقه يك ضمن آرزوي موفقيت براي نيروهاي انتظامي مخصوصاً همكاراني كه شهرداري را در اجراي احكام و جلوگيري از عدم رعايت حقوق شهروندي همراهي مي نمايند ، نيروي انتظامي را مظهر شجاعت و عطوفت دانست و افزود امنيتي كه در منطقه برقرار است از تلاشهاي بي وقفه همكاران نيروي انتظامي در طول مدت شبانه روز ميباشد .

سرهنگ نصيري فرمانده نيروي انتظامي شهرستان يزد ضمن خير مقدم به مدير منطقه و هيئت همراه تعامل و همكاري نيروي انتظامي ، شهرداري و دستگاه قضائي را درجهت حفظ حقوق شهروندي و امنيت و آسايش آنها در برخوردهاي اجتماعي لازم دانست و اظهار اميدواري كرد بيش از پيش اين تعامل و همراهي برقرار باشد .

شايان ذكر است كلانتري 13 و 16  محدوده شهرداري منطقه يك را تحت پوشش خود دارند .