حضور شهردار منطقه یک در جمع مهمانان نوروزی


به گزارش واحد روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد و با توجه به تعطیلات ایام عید،،مهندس کشفی مدیر منطقه یک و اعضای ستاد نوروزی منطقه در بازدید از پارک غدیر و محل اصلی ستاد نوروزی شهرداری یزد واقع در بلوار جمهوري اسلامي بازديد و از زحمات همكاران شهرداري در خدمت رساني به مسافرين نوروزي تشكر و قدرداني نمود.

وي كه به عنوان شهردار كشيك سوم فروردين امسال  انجام وظيفه مي نمود از ستادهاي نوروزي شهرداري يزد و پاركهاي مورد استفاده مسافرين بازديد و نسبت به پاكسازي معابر منتهي به مراكز تاريخي دستورات لازم را صادر نمود.

شايان ذكر است پارك غدير و پارك اطهر در منطقه يك بيشترين حجم استفاده مسافرين نوروزي را به خود اختصاص داده است.