جمع آوري خاك و نخاله هاي بلاصاحب در سطح منطقه يك

جمع آوري خاك و نخاله هاي بلاصاحب در سطح منطقه يك

به گزارش روابط عمومي منطقه يك و به نقل از معاون خدمات شهري منطقه ، جمع آوري نخاله هاي بلا صاحب و دپوهاي آن كه از لحاظ سيما و مناظر شهري و نيز جهت مسائل ايمني خطر آفرين بوده اند جمع آوري گرديد .

در بازديدي كه به همين منظور مهندس سلماني از سطح منطقه داشتند ضمن تشكر از زحمات شبانه روزي پرسنل خدمات شهري ، مرمت ،  اصلاح و زيباسازي پياده روهاو باغچه ها در سطح منطقه ، در دستور كار واحد عمران ، فضاي سبز و خدمات شهري قرار گرفت .