جلسه ویژه شورای امربه معروف ونهی ازمنکر منطقه یک درآستانه محرم

همزمان بافرارسیدن ایام سوگواری سیدوسالارشهیدان ویاران باوفایش جلسه شورای امربه معروف ونهی ازمنکر


همزمان بافرارسیدن ایام سوگواری سیدوسالارشهیدان ویاران باوفایش جلسه شورای امربه معروف ونهی ازمنکرباحضوراعضاء ونیزتنی چندازهمکاران منطقه یک برگزارگردید.

دراین جلسه که ابتداباتلاوت آیاتی ازکلام الله مجیدوذکرمصائب اباعبدالله الحسین(ع)آغازگردیدوکلیپی ازفعالیتهای فرهنگی،مذهبی منطقه درسال گذشته برای اعضاء وحضاردرجلسه به نمایش درآمد.

درادامه مهندس کشفی رئیس شورای امربه معروف ونهی ازمنکرشهرداری منطقه یک ضمن خوش آمدگویی به اعضاء،فلسفه قیام عاشورارازنده نگه داشتن رسالت نبوی واحیای ولایت آل علوی دانست وبااشاره به سخنان تاریخی امام راحل که محرم وصفرراباعث زنده نگه داشتن اسلام ناب محمدی می دانندبه انجام فرائض امربه معروف ونهی ازمنکردرمحیط اداری تاکیدنمود.

درپایان مقررشدباهمکاری همکاران منطقه درجهت هرچه باشکوه تربرگزارشدن مراسمهادرطول ایام خصوصا مراسم عزاداری سنواتی منطقه یک که درتاریخ9/8/91مصادف باسومین روزشهادت سرورآزادگان برگزارمی گرددحضورویژه بهم رسانند.