جلسه هم اندیشی پلیس راهور با شهرداری منطقه یک...


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک جلسه هم اندیشی با حضور مدیر منطقه آقای مهندس کشفی پیرامون نقاط حادثه خیز در منطقه یک بحث و تبادل نظر گردید.در این جلسه آقای مهندس کشفی ضمن تقدیر و تشکر از زئیس پلیس راهور و همکاران ایشان در طول ایام نوروز خواستار ادامه همکاری در خصوص تأمین امنیت ترافیکی در محدوده ی پارکها و فضاهای عمومی سطح منطقه گردید.در این جلسه مقرر شد با هماهنگی سرگرد زارع رئیس پلیس شهرستان نسبت به بررسی نقاط حادثه خیز و رفع مشکل آنها با هماهنگی معاونت ترافیک شهرداری انجام گردد.سرگرد زارع در این نشست ضمن استقبال از تشکیل کمیته ایمنی ترافیک در شهرداری یزد خواستار اجراء مصوبات آن گردید که در این رابطه مدیر منطقه قول مساعد داد.