جلسه هم اندیشی ساماندهی ورودی شمالی شهر یزد

جلسه هم اندیشی ساماندهی ورودی شمالی شهر یزد

به گزارش روابط عمومی منطقه یک ، جلسه هم اندیشی در خصوص ساماندهی بلوار فقیه خراسانی با توجه به ابلاغیه معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری با حضور معاونت خدمات شهری و مدیر عامل سازمانهای  ذیربط با محوریت منطقه یک در اتاق جلسات منطقه برگزار گردید .

مهندس سلمانی مدیر منطقه ضمن خوشامدگوئی به مدعوین ، ساماندهی ورودی شمالی شهر یزد حدفاصل دروازه قرآن تا پل الغدیر در دستور کار قرار گرفت . در ادامه ضمن بحث و تبادل نظر صورتجلسه ای تنظیم و مقرر گردید با همکاری سازمانهای ذیربط نسبت به اجرای مفاد صورتجلسه اقدام تا انشاءا... شاهد شهری زیبا با فضایی ایده آل  و شاداب باشیم .