جلسه هم انديشي در خصوص پيش بيني بودجه عمراني،جاري و آزادسازي منطقه يك...


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک جلسه اي با حضور رئيس اداره عمران، مسئول واحد املاك، رئيس حسابداري و مسئول امور قراردادهاي شهرداري منطقه در دفتر كار مهندس كشفي تشكيل شد.در ابتداي جلسه مدير منطقه ضمن تشكر از مسئولين دواير مختلف شهرداري و تلاش مضاعفي كه در ماههاي اخير انجام گرفته است، برنامه ريزي بودجه را كاري دقيق و حساب شده عنوان نمود و حركت در مسير فعاليتهاي عمراني و هزينه كرد جاري را  برنامه ريزي و پيش بيني درآمدي و هزينه كرد آنرا يكي از از نكات مثبت خروجي اين جلسه عنوان نمود. در ادامه مهندس ميرباقري گزارشي از روند اتمام پروژه هاي عمراني در دست اقدام تا پايان سال و نيز تكميل پروژه هاي نيمه تمام در سال آينده ارائه نمود و مقرر شد اولويت برنامه ريزي بر اساس اتمام پروژه ها باشد.شايان ذكر است با توجه به گزارش آقاي فتوحي مسئول واحد املاك و آزادسازي، 31 پروژه مصوب آزادسازي در منطقه كد گزاري شده كه از مهمترين آنها ادامه بلوار ولايت، 18 متري كوچه بيوك و 24 متري محمودآباد مي باشد.در پايان مقرر شد با هماهنگي معاونت برنامه ريزي، گزارش ارائه شده در جلسه بعدي مطرح گردد.