جلسه هماهنگی واحد املاک و آزادسازی منطقه یک در خصوص تعیین اراضی در مسیر و مسیل(گزارش تصویری)