جلسه هماهنگي امور اداري و معارفه همكاران جديد صورت پذيرفتمهندس كشفي مدير منطقه يك در اين جلسه ضمن خير مقدم و آرزوي توفيق خدمتگذاري به همكاران جديدي كه در واحد فني منطقه شروع بكار نمودند ، رعايت اخلاق اسلامي ، تكريم ارباب رجوع و دقت در اجراي دقيق ضوابط و مقررات شهرسازي را يادآور گرديد و اظهار داشت آنچه كه بايد در سرلوحه امور قرار گيرد نظم و انضباط اداري است .

در ادامه جلسه همكاران با بيان نظرات خود ، آمادگي انجام امور محوله به ايشان را اعلام نمودند.

خاطر نشان مي سازد در تغييرات جديد شهرداري ، پنج نفر از همكاران واحد فني و شهرسازي از مناطق ديگر به اين منطقه معرفي و فعاليت خود را شروع نمودند.