جلسه فوری مسئولین منطقه یک درخصوص تدقیق بلوک های منطقه یک برگزار شد...

در پی اختلال در سیستم جامع شهرسازی

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک و با توجه به مکاتبات اخیر معاونت شهرسازی و سازمان فاوا درخصوص بررسی دقیق مرزبندی بلوک های شهرداری منطقه یک در نواحی مختلف و خط پایان محدوده جلسه فوری با حضور مسئولین منطقه یک در دفتر کار مدیر منطقه تشکیل شد. در این جلسه با توجه به سوابق موجود و تغییرات ایجاد شده خطوط بلوک های مورد نظر مشخص و جهت ارسال به سازمان فاوا و رفع مشکل سیستمی آماده گردید.