جلسه ساماندهی املاک به میزبانی منطقه یک شهرداری

جلسه ساماندهی املاک به میزبانی منطقه یک شهرداری

به گزارش روابط عمومی  و  به نقل از حمید آدمیزاده مسئول املاک منطقه یک ، چهارمین جلسه تدوین جامع RFP ساماندهی املاک شهرداری این هفته با حضور مسئولین املاک مناطق و مدیر پروژه و نماینده سازمان فاوا به میزبانی شهرداری منطقه یک برگزار شد . دراین جلسه در خصوص فرم تهیه شده شناسنامه املاک متعلق به شهرداری یزد بحث و تبادل نظر شد و نقطه نظرات کارشناسان املاک جهت رفع نقایص مطرح گردید . هدف از تهیه سیستم جامع RFP ساماندهی املاک ، شناسایی املاکی می باشد که در گذشته توسط شهرداری تملک گردیده و باقیمانده آن متعلق به شهرداری می باشد .