تکریم ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع
در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع، منطقه یک دست به اقداماتی جهت رفاه حال شهروندان گرامی  از جمله اقشار مسن و معلولین زده که به شرح زیر می باشد :
 
1-      راه اندازی آسانسور جهت سهولت در رفت و آمد معلولین و افراد مسن
2-      ایجاد رمپ معلولین
3-      راه اندازی کیوسک اطلاع رسانی
4-      ایجاد فضای مناسب جهت دسترسی به اخبار با ارائه تمام روزنامه های صبح
5-      راه اندازی سیستم پیام رسان در راستای راهنمایی مراجعین
6-      نصب تلویزیون جهت سرگرمی ارباب رجوع
7-      تاسیس واحد کنترل نظارت بر ساختمان در جهت کاهش رفت و آمد بین ادارات و سهولت مراجعین
8-      ایجاد صندوق نظر سنجی جهت ارائه پیشنهادات و انتقادات
9-      نصب منشور اخلاقی
10-   تشویق و تنبیه پرسنل در راستای گزارش های ارباب رجوع