تيم فوتسال منطقه يك از دور مسابقات فوتسال 92 حذف شد...

عليرغم تلاش مضاعف تيم فوتسال منطقه يك

به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك، تيم فوتسال اين منطقه عليرغم تلاش و شايستگي خود و انجام بازيهاي مقتدرانه از دور مسابقات حذف شد. حميد ميرقلي سرمربي تيم فوتسال منطقه يك اظهار داشت در اين مسابقات كه با آمادگي تيم هاي حريف و سطح كيفي بالاتري از سال گذشته برگزار گرديد، تيم منطقه با يك مساوي و دو شكست بر اساس قانون مسابقات از ادامه بازيها بازماند. شايان ذكر است تيم منطقه يك با سازمان پاركها مساوي و از تيم هاي   آتش نشاني(مقام اول دوره قبل) و تيم سازمان فرهنگي ورزشي شكست خورد. خاطر نشان مي سازد مدير منطقه يك و همكاران ايشان در تمام مسابقات حضور داشته و مشوق تيم مذكور بودند.