توزیع مواد ضد عفونی کننده بین پاکبانهای خدمات شهری

توزیع مواد ضد عفونی کننده بین پاکبانهای خدمات شهری

به گزارش روابط عمومی منطقه ، از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ، مواد ضد عفونی کننده بین پاکبانهای خدمات شهری توزیع گردید .

با توجه به شیوع بیماری واگیردار کرونا ویروس و حساسیت شغلی پاکبانهای خدمات شهری منطقه و جهت جلوگیری از انتشار ویروس ، معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی اقدام به تحویل و توزیع مواد ضد عفونی کننده دست و صورت بین پاکبانها نمود .

میثم طالبی عقدا معاون خدمات شهری منطقه ضمن تقدیر و تشکر از آقای مهندس فعالی ، در این  باره افزود حوزه خدمات شهری تمام تلاش خود را در راستای عدم انتشار ویروس کرونا از طریق نیروهای فعال در این حوزه بخصوص پاکبانها و کارگران جمع آوری زباله به کار می بندد تا در کنار دستگاههای دیگر به یاری خداوند کرونا را شکست دهیم .