توزیع تقویم روزشمار پسماندتر درسطح منطقه یک

توزیع تقویم روزشمار پسماندتر درسطح منطقه یک

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد:توزیع تقویم روزشمار پسماندتر (زباله خانگی)درسطح منطقه آغاز شد.

میثم طالبی عقدا معاون خدمات شهری منطقه ضمن تشکر از کلیه عوامل خدمات شهری خاطر نشان ساخت : توزیع تقویم روزشماربه دوطرح، تاریخ های زوج وتاریخ های فرد چاپ شده است که این امر باعث افزایش آگاهی شهروندان ،کاهش تولید پسماندخانگی وهمچنین موجب تاثیر درتسریع عملکرد خدمات شهری درجمع آوری پسماندهای خانگی میگردد.