تملك 80% فاز دوم شبكه 30 متري ادامه آبنما

تملك 80% فاز دوم شبكه 30 متري ادامه آبنما

به گزارش روابط عمومي منطقه يك ،  فاز دوم شبكه 30 متري ادامه آبنما واقع در حد فاصل بلوار شهيد عابدي و خيابان شهيد خليل حسن بيگي با 80% آزادسازي مسير در محدوده منطقه 4 شهرداري يزد قرار گرفت .

    به گفته حميد آدميزاده مسئول واحد املاك منطقه يك اعتبارتملك وآزادسازي شبكه مذكور در سالجاري 15 ميليارد ريال بوده كه با تملك دو پلاك ديگر كه اخيراً صورت گرفته ، اعتبار آزادسازي شبكه مذكور در سالجاري به پايان رسيد . مهندس سلماني مدير منطقه يك نيز ضمن بازديد از محل و ملاقات با اهالي از همكاري مردم و تلاش همكاران در فرآيند آزادسازي قدرداني و تشكر و اظهار اميدواري نمود ادامه كار به نحو شايسته توسط شهرداري منطقه 4 انجام گيرد .