تملك و آزادسازي دو پلاك جهت پاركينگ درون محله در منطقه يك

تملك و آزادسازي دو پلاك جهت پاركينگ درون محله در منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و به نقل از حميد آدمي زاده مسئول املاك و آزادسازي منطقه ، با عنايت به بودجه اختصاص يافته جهت تملك و آزادسازي پاركينگ درون محله اي در سطح شهرداري منطقه يك ، دو پلاك واقعدر خيابان شهيد رجائي ، كوچه شهيد بكائي ، روبروي مسجد پشت باغ و بلوار نواب صفوي ، كوچه ارم جهت پاركينگ تملك گرديد .

     مهندس كشفي مدير منطقه يك در بازديدي كه به همين منظور انجام شد، اعلام كرد با توجه به درخواستهاي مردمي جهت خريداري پاركينگ مناسب براي محله هاي پشت باغ و كوچه ارم و پيشنهاد محل ذكر شده فوق ، شهرداري منطقه يك نسبت به خريداري آن اقدام نموده است . وي افزود اين شهرداري آمادگي لازم جهت تملك پاركينگ هاي مناسب درون محله اي در سطح منطقه يك را دارد .