تقدیر معاون وزیر از مدیر منطقه یک شهرداری یزد در خصوص امر سوادآموزی

تقدیر معاون وزیر از مدیر منطقه یک شهرداری یزد در خصوص امر سوادآموزی

به گزارش روابط عمومی منطقه یک از مهندس کشفی مدیر منطقه و همکاران ایشان در خصوص تلاش در ارائه خدمات سوادآموزی به افراد بی سواد و کم سواد توسط معاون وزیر و رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور تقدیر بعمل آمد.در جلسه ای که همزمان با هفته دولت و با حضور مسئولین اداره آموزش و پرورش استان و ناحیه یک یزد در شهرداری منطقه یک تشکیل گردید،مهندس امین الرعایا با اهداء لوح تقدیر معاون وزیر از مدیر منطقه یک و همکارانشان که در سال گذشته و جاری در خصوص برگزاری همایش احقاق حقوق شهروندی برای اولیاء بی سواد ناحیه یک تلاش نموده بودند،تقدیر بعمل آورد.

شایان ذکر است در این جلسه که با حضور آقای صابری مدیر ناحیه یک آموزش و پرورش و مسئولین دوایر مختلف آن ناحیه همراه بود،از آقای حمیدمیرقلی مسئول امور اداری و روابط عمومی منطقه یک نیز با اهداء لوح،تقدیر بعمل آمد.

خاطر نشان می سازد با همکاری معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان و پیگیری های ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان یزد،شهرداری منطقه یک نسبت به تشکیل کلاسهای سوادآموزی در سال 93 و 94 اقدامات موثری انجام داده است.