تقدير معاون امور عمراني استاندار يزد از شهرداري منطقه يك

تقدير معاون امور عمراني استاندار يزد از شهرداري منطقه يك

به نقل از  روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، مهندس سيد حسيني معاون هماهنگي امورعمراني استانداري يزد ضمن اهداء لوح تقدير از زحمات و تلاشهاي مدير منطقه و همكاران سختكوش و پر تلاش شهرداري منطقه يك قدرداني بعمل آورد . دراين لوح سپاس از تلاش ها واهتمام شهرداري يزد و منطقه يك بواسطه حضور فعال در ايام نوروز 95 قدرداني گرديده است .

خاطر نشان مي سازد قبلاً نيز از تلاشهاي منطقه يك در برگزاري برنامه هاي سال خوش آمد به يزد وحضور فعال مدير و كاركنان شهرداري منطقه يك در خدمت رساني به ميهمانان نوروزي و پاكيزه بودن سطح منطقه يك توسط مدير كل ميراث فرهنگي استان و دبير ستاد نوروزي با ارسال لوح تقدير ، قدر داني بعمل آمده بود .