تقدير فرماندهي انتظامي يزد از شهرداري منطقه يك

تقدير فرماندهي انتظامي يزد از شهرداري منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، سرتيپ دوم ايرج كاكاوند فرماندهي انتظامي استان يزد  از همكاري و مساعدت شهرداري منطقه يك در هفته نيروي انتظامي تقدير و تشكر نمود . در اين نامه از همكاري و مشاركت ارگانهاي مختلف مخصوصاً شهرداري منطقه يك و نيز سازمان فرهنگي و ورزشي و سازمان پاركها و فضاي سبز در برگزاري "همايش خانواده موفق " كه در هفته ناجا و در پارك غدير برگزار گرديد قدرداني بعمل آمده است . شايان ذكر است اين همايش براي دومين بار در هفته ناجا در پارك غدير برگزار ميگردد و با استقبال گسترده خانواده ها از اين مراسم و برنامه هاي جنبي آن روبرو گرديده است .