تعریض عرض گذر کوچه انقلاب واقعدر بلوار شهید صدوقی

تعریض عرض گذر کوچه انقلاب واقعدر بلوار شهید صدوقی

به گزارش روابط عمومی منطقه یک گذر 12 متری انقلاب واقعدر بلوار شهید صدوقی که ورودی آن به علت وجود یک باب مغازه به 6 متری تبدیل شده بود و موجبات کندی در عبور و مرور وسایل نقلیه را فراهم می کرد پس از طی مراحل اداری و توافق با مالک تخریب و عرض کوچه از 6 متری به 12 متری تبدیل شد و خوشحالی اهالی را پس از چندین سال پیگیری به دنبال داشت.

ساجدی فر مسئول واحد املاک و آزادسازی منطقه یک اظهار داشت با عنایت به اینکه اولویت آزادسازی منطقه یک بلوار ولایت، 18متری کوچه بیوک و ادامه آبنما می باشد.ولیکن تملک املاکی که بتواند موجب تسهیل در عبور و مرور و بهبود ترافیک محلات قدیمی شود پس از کسب مجوزهای لازم قابل تملک خواهد بود.

شایان ذکر اینکه تملک پلاک فوق بالغ بر 900.000.000 ريال هزینه دربرداشته است.

گفتنی است ملک مزبور توسط مالک تخریب و جهت زیرسازی و آسفالت در اختیار شهرداری قرار گرفت.