تصاویری از نورپردازی پارک غدیر...


به همت شهرداری منطقه یک قسمت هایی از پارک غدیر با نصب چراغهای جدید نورپردازی گردید.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک و با هزینه ای بالغ بر چهارصد میلیون ریال و با هماهنگی سازمان پارکها و فضای سبز قسمت های باز پیرائی شده پارک غدیر روشن گردید.