تشکیل کلاسهای آموزشی (دین و زندگی) در شهرداری منطقه یک ...

به ابتکار واحد روابط عمومی منطقه یک

 

حمید میرقلی مسئول روابط عمومی و مدیریت امور اداری منطقه یک شهرداری یزد ضمن اعلام این مطلب از برگزاری کلاسهای آموزشی دین و زندگی در منطقه یک با همکاری شورای امر به معروف و نهی از منکر منطقه و پایگاه مقاومت بسیج منطقه یک خبر داد و افزود ماهانه دو جلسه با حضور اساتید حوزه و دانشگاه در این خصوص برگزار میگردد که مورد استقبال همکاران واقع شده است. وی از برگزاری جشنهای اعیاد رجب و شعبان در منطقه یک خبر داد که از همکاران و مراجعه کنندگان به شهرداری با نقل، شیرینی و شربت پذیرائی گردیده است.خاطر نشان می سازد روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد در سال گذشته ضمن چاپ عملکرد های شهردرای در زمینه های مختلف اقدام به برگزاری جلسات زیارت عاشورا، شورای اداری منطقه و بروز رسانی سایت خبری اقدامات مؤثری انجام داده است.