تشكيل سومين جلسه كارگروه درآمدي منطقه يك

تشكيل سومين جلسه كارگروه درآمدي منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، سومين جلسه كارگروه درآمدي شهرداري منطقه در دفتر كار مهندس كشفي مدير منطقه يك تشكيل گرديد .

در ابتداي جلسه مدير منطقه ضمن تشكر از فعاليت هاي مسئولين واحد هاي مختلف شهرداري در جهت تحقق اهداف شهرداري در خدمت رساني بيشتر به مردم صبور و شريف شهر جهاني يزد و نيز عمل به توصيه هاي دكتر جمالي نژاد شهردار محترم يزد در خصوص رسيدگي سريع به پرونده هاي مطالبات شهرداري و دستگاههاي دولتي و مالكان ، خواستار پيگيري سريع پرونده هاي قطعي شده كميسيون ماده صد و اجراي آنها گرديد . در ادامه ، دستور كار جلسه گذشته مرور گرديد و مقرر شد گزارش كاملي از فعاليت هاي  انجام شده و اقدامات صورت گرفته در خصوص كميسيون ماده 77 جهت استحضار شهردار محترم يزد آماده و با مستندات كافي ارسال گردد .

شايان ذكر است شهرداري منطقه يك در شش ماه نخست سال 96 نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 40% افزايش درآمد داشته است .