تشكيل جلسه فوري با حضور معاون ترافيك شهرداري يزد و هيئت همراه در دفتر كار مدير منطقه يك

تشكيل جلسه فوري با حضور معاون ترافيك شهرداري يزد و هيئت همراه در دفتر كار مدير منطقه يك

در راستاي بهره برداري از پايانه مسافري دروازه قرآن صورت گرفت:

مهندس شفيعي معاون ترافيك شهرداري يزد با آقايان مهندس صالحيان و كريمي و ابوالحسني، مديران عامل سازمان هاي تاكسيراني، اتوبوسراني و پايانه مسافربري شهرداري يزد با حضور در دفتر كار مهندس كشفي مدير منطقه يك مسائل و مشكلات پايانه مسافربري دروازه قرآن يزد را بررسي و در جهت تسريع در بهره برداري و استفاده بهينه از آن تصميماتي را اتخاذ نمودند. در اين جلسه مهندس كشفي مدير منطقه يك ضمن خوش آمد به حاضرين از اقدامات اوليه انجام شده در سال گذشته گزارش مختصري را ارائه نمود و با توجه به تصميمات جلسه ، آمادگي خود را در جهت همكاري كامل مجموعه منطقه يك با معاونت ترافيك در عبور و مرور وسايل نقليه برون شهري در محور بلوار جمهوري و پايانه مسافري خيابان مطهری اعلام نمود.