تشكيل جلسه فوري با حضور شركت هاي خدمات رساني وابسته....

در پي نارضايتي اهالي امام شهر از جمع آوري زباله

به گزارش روابط عمومي منطقه يك و با توجه به تماس هاي متعدد شهروندان ساكن در امام شهر در خصوص عدم جمع آوري مناسب و منظم زباله هاي خانگي و عدم تميزي معابر اصلي آن ناحيه، جلسه اي فوري با حضور مدير عامل شركت خدمات رسان مربوطه و مسئول خدمات شهري منطقه يك در دفتر كار مدير منطقه تشكيل و مشكل ايجاد شده، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. مهندس كشفي مدير منطقه يك ضمن اعلام تأسف از مشكل به وجود آمده از مسئولين شركتهاي خدمات رساني درخواست مديريت و جديت بيشتر در حل موضوع نمود و مسئول خدمات شهري را موظف به بررسي و ارائه گزارش روزانه به شهرداري دانست. در ادامه جلسه مسئولين شركتهاي خدمات شهري ضمن قول مساعد در رفع مشكل ايجاد شده ظرف مدت 48 ساعت، خواستار تعامل هرچه بيشتر شهروندان در هماهنگي با شركتها و نيز برنامه ريزي روزهاي زوج و فرد جهت حمل زباله شدند. در پايان مقرر شد با نصب بنر در معابر اصلي، اطلاع رساني مناسب و مجدد صورت گيرد.