تشكيل جلسه شوراي اداري منطقه با شوراي امر به معروف و نهي از منكر...

همزمان با فرا رسيدن هفته امر به معروف و نهي از منكر

با توجه به فرا رسيدن ماه محرم ماه غلبه اسلام بر كفر، جلسه شوراي اداري منطقه يك و اعضاي شوراي امر به معروف و نهي از منكر منطقه به صورت همزمان در سالن جلسات منطقه برگزار گرديد.در اين جلسه كه اكثر قريب به اتفاق مسئولين در اين شهرداري حضور داشتند، جهت هماهنگي برگزاري جلسات و فعاليتهاي مذهبي در ماه محرم و صفر برنامه ريزي گرديد.خاطر نشان مي سازد هر ساله صبح روز سيزدهم محرم، مراسم باشكوهي با حضور مداحان و سخنرانان و هيئت هاي مذهبي در منطقه برگزار مي گردد.