تسهیل در عبور و مرور معلولین در پارک غدیر...

به ابتکار شهرداری منطقه یک

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک از این پس معلولین عزیز (ویلچری) براحتی می توانند از قضای پارک غدیر استفاده نمایند.مهندس میرباقری رئیس اداره فنی و عمرانی منطقه ضمن اعلام این خبر خاطر نشان ساخت با نصب راه بند مخصوص عبور و مرور ویلچر در پارک غدیر و نیز نصب وسیله بدنسازی مخصوص معلولین این امکان بوجود آمده است تا معلولین عزیز براحتی داخل پارک شده و از امکانات آن استفاده نمایند.خاطر نشان می سازد شهرداری منطقه یک در جهت رفع مشکل حضور معلولین در پارکهای منطقه اقدام به نصب راه بندهای مخصوص و نیز وسایل خاص استفاده معلولین با برنامه ریزی قبلی خواهد نمود.