تخریب یک واحد ساختمان در مسیر آزادسازی خیابان سازمان تبلیغات


به گفته روابط عمومی شهرداری منطقه آزادسازی املاک در مسیر خیابان تبلیغات اسلامی مجدداً در دستور کار شهرداری منطقه قرار گرفت و پلاک مذکور به مساحت حدود 97 مترمربع تملک و آزادسازی آن انجام گردید .

محمد علی فتوحی مسئول املاک و آزادسازی منطقه در گفتگوئی با واحد روابط عمومی منطقه مساحت آزادسازی این مسیر که حدفاصل بلوار جمهوری و خیابان انقلاب می باشد بیش از 80% آن انجام گردیده و اظهار امیدواری کرد با همکاری مالکین پلاکات باقیمانده در طرح تعریض این خیابان با شهرداری منطقه در آینده بسیار نزدیک شاهد اتمام عملیات اجرائی آزادسازی و پس از آن روکش آسفالت این خیابان باشیم .