تخریب و آزاد سازی دو پلاک واقع در 24 متری محمود آباد

تخریب و آزاد سازی دو پلاک واقع در 24 متری محمود آباد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک و به نقل از حمید آدمی زاده مسئول املاک ، دو پلاک واقعدر شبکه 24 متری شهدای محمود آباد که تملک گردیده بود تخریب و آزادسازی گردید.

مهندس سلمانی مدیر منطقه یک ضمن بازدید از محل اظهار امیدواری نمود در سال آینده تملک و آزادسازی مسیر فوق که ارتباط بین خیابان انقلاب و بلوار استقلال را تسهیل مینماید ادامه خواهد داشت .