تخریب و آزادسازی چهارملک درمحدوده

تخریب و آزادسازی چهارملک درمحدوده

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد :به نقل از آقای مهندس آدمی زاده آزادسازی تعداد چهارملک خریداری شده واقع در بلوار شهید نواب صفوی کوچه دانش پایه ،خیابان کسنویه جنب حسینیه قندهاری ، محله محمود آباد جنب حسینیه شهدای محمود آباد ومیدان شهدای کشاورز جمعأ به متراژ هشتصدوسی وهشت مترمربع و مبلغ شش میلیاردو پانصد میلیون ریال آزاد سازی کامل آن انجام شد. .

دکتر دهقان مدیر منطقه یک شهرداری یزد ضمن تقدیر وتشکراز فعالیت های انجام شده وآمادگی کامل برای آزادسازی املاک در مسیرخاطر نشان کردند که اینگونه فعالیت ها باید به گونه ایی باشد تا ساکنان محل از بازگشایی معابر بهره مند شوند.