تخریب وآزادسازی چهارملک درمحدوده شهرداری منطقه یک

تخریب وآزادسازی چهارملک درمحدوده شهرداری منطقه یک

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد :به نقل از آقای مهندس آدمی زاده آزادسازی تعداد چهارملک خریداری شده واقع در بلوار شهید نواب صفوی کوچه دانش پایه ،خیابان کسنویه جنب حسینیه قندهاری ، محله محمود آباد جنب حسینیه شهدای محمود آباد ومیدان شهدای کشاورز جمعأ به متراژهشتصدوسی وهشت مترمربع و مبلغ شش میلیاردو پانصد میلیون ریال آزاد سازی کامل آن انجام شد. 

دکتر دهقان مدیر منطقه یک شهرداری یزد ازتلاشهای مضاعف همکاران خود درواحد املاک ونیز هماهنگی واحدهای املاک وعمرانی درتسریع فرآیندآزادسازی تقدیر وتشکر نمود.