تخریب ساختمان واقع دربلوار جمهوری اسلامی

تخریب ساختمان واقع دربلوار جمهوری اسلامی

به گزارش روابط عمومی منطقه یک: به نقل از میثم طالبی عقدا معاون خدمات شهری منطقه در دراستای برخورد قانونی با تخلفات ساختمانی و ساخت وساز های غیر مجاز تخریب ساختمان واقع دربلوار جمهوری اسلامی کوچه حضرت عباس (ع) با توجه به آراء صادره از کمیسیون های ماده صد وبااخذ حکم از مراجع قضایی و همکاری نیروی انتظامی به مرحله اجراء درآمد.

حمید دهقان بنادکی مدیر منطقه ضمن تشکر از کلیه عوامل علی الخصوص اجرای احکام منطقه و نیروی انتظامی افزودند، با هرگونه ساخت وساز مغایر با ضوابط ومقررات شهرداری بطور قاطع برخوردوضمن معرفی به مراجع ذیصلاح وبا اخذ حکم قانونی نسبت به قلع وقمع این  واحدهای غیر مجاز اقدام لازم صورت خواهد گرفت.