تخريب ساختمان تجاري در منطقه يك

تخريب ساختمان تجاري در منطقه يك

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك و به نقل از ميثم طالبي مسئول اجرائيات و اجراي احكام منطقه در راستاي برخورد قانوني با ساخت و سازهاي بدون پروانه و مغاير با ضوابط فني و شهرسازي با اخذ راي كميسيون ماده صد قانون شهرداريها و حكم قضايي ، تخريب يك مورد ساختمان تجاري با سقف شيرواني با همكاري نيروي انتظامي و واحد عمران منطقه و حضور نماينده اداره ي حقوقي منطقه يك به مرحله اجرا درآمد.

   وي عنوان نمود  با هرگونه ساخت و ساز مغاير با ضوابط و مقررات شهرداري ( علي الخصوص احداث سوله ) بطور قاطع برخورد و به  مراجع ذيصلاح معرفي و با اخذ حكم قانوني نسبت به قلع و قمع آن اقدام قانوني لازم صورت خواهد گرفت .