تخريب حصاركشي واقع در بلوار جمهوري ، كوچه شرق

تخريب حصاركشي واقع در بلوار جمهوري ، كوچه شرق

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، به نقل از ميثم ساكي مسئول اجراي احكام منطقه در راستاي برخورد قانوني با  ساخت و سازهاي غير مجاز و مغاير با ضوابط فني و شهرسازي علي الخصوص ساخت و سازهاي خارج از محدوده شهري با اخذ راي كميسيون ماده صد  قانون شهرداريها و حكم قضايي ، تخريب يك مورد حصار كشي كه به گذر تجاوز نموده بود با همكاري يگان انتظامي به مرحله اجرا درآمد .

     در بازديدي كه به همين منظور توسط مهندس كشفي مدير منطقه يك از محل اجراي حكم به عمل آورد ضمن تشكر از همكاري نهادهاي قضايي و انتظامي و نيز همكاران شهرداري در واحد هاي مختلف خاطر نشان ساخت با هرگونه ساخت و ساز مغاير با ضوابط و مقررات شهرداري بطور قاطع برخورد و به مراجع ذيصلاح معرفي و با اخذ حكم قانوني نسبت به قلع و قمع آن اقدام لازم صورت خواهد گرفت .