تحقق پروژه هاي عمراني منطقه يك در سال 1393

تحقق پروژه هاي عمراني منطقه يك در سال 1393

به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه يك بيش از 30 پروژه عمراني در سال 93 و در سطح منطقه يك به بهره برداري رسيده است.

بر اساس گزارش اداره عمران و شهرسازي منطقه يك و با هزينه اي بالغ بر 79.000.000.000 ريال پروژه هاي روكش آسفالت بلوار پاكنژاد، خيابان معلم و بلوار صابر يزدي و ... ، بازپيرايي پارك هاي غدير و شهداء و شروع عمليات عمراني ميدان حج و پارك مرحوم اصلاني و ... در سطح منطقه يك مراحل نهايي خود را مي گذارند.. شايان ذكر است در سال جاري و با توجه به ابلاغ به موقع بودجه 1393 كليه قراردادها و مناقصات منطقه در موعد مقرر برگزار و اتمام عمليات عمراني اين پروژه تا آخر سال جاري محقق خواهد شد.