تحقق اجرای میدان ملائک پس از گذشت پنج سال


باتوجه به اجرای طرحهای ترافیکی در جهت کاهش حوادث ناگوار رانندگی و نیزتردد در مسیر خیابان شهید مدنی به سمت خیابان ملائک با هزینه بالغ بر2000،000،000ريال فاز اول میدان ملائک شروع گردید.

 به گفته روابط عمومی شهرداری منطقه یک، طراحی این میدان درسال 1384 تهیه که به علت عدم همکاری مالکین ملکهای در مسیر این طرح تا به حال اجرا نشده بود .

ضمناً درراستای ارتباط میدان شهدا به میدان ملائک تعریض خیابان 45متری در حال نصب سنگ جدول و زیرسازی می باشد.

 شایان ذکراست اداره محترم آموزش و پرورش ناحیه یک در خصوص آزادسازی راستگردمیدان همکاری خوبی داشته است.