تجلیل از سادات منطقه یک...

همزمان با فرا رسیدن دهه ولایت و امامت و عید غدیر خم

 

همزمان با فرا رسیدن دهه امامت و ولایت و تقارن آن با عید بزرگ شیعیان جهان(عید سعید غدیر خم) و در راستای یک سنت حسنه دینی و احیاء آن در جامعه،سادات منطقه یک مورد تجلیل و تکریم قرار گرفتند.در این جلسه مهندس کشفی مدیر منطقه ضمن بر شمردن آثار و برکات واقعه غدیر بحث ولایت را شروع دوره امامت امامان معصوم دانست و تأکید کرد در این زمان هم اطاعت از ولی فقیه و عمل به رهنمودهاي ايشان به نوعی حضور در خط امامت و ولایت آل علوی خواهد بود.

 

در ادامه وی ضمن اشاره به سخنی از مقام معظم رهبری که فرموده اند: همه سازمانهایی که نظیر شهرداری با مردم تماس دارند خدمتگذاری صادقانه را هدف اصلی طرحها و اقدامات خود قرار دهند.از سادات حاضر در جلسه تقاضای برخوردی مناسب و در شأن سادات به ارباب رجوع نمود