تجليل از سادات منطقه يك

تجليل از سادات منطقه يك

همزمان با ايام دهه ولايت و عيد سعيد غدير از سادات شاغل در شهرداري منطقه يك تقدير و تشكر بعمل آمد .

ميرقلي مسئول روابط عمومي ضمن اعلام اين خبر افزود همزمان با اعياد غديروقربان و با توجه به دهه گراميداشت مقام ولايت و امامت با برگزاري مراسم جشني از سادات منطقه يك تجليل بعمل آمد .

شايان ذكر است اين مراسم همراه با پخش شربت و شيريني و آذين بندي محوطه پارك غدير و تجليل از مقام سادات  همه ساله در منطقه يك برگزار ميگردد .