تاكيد مهندس عظيمي زاده شهردار يزد در خصوص اتمام پروژه هاي نيمه تمام

در جلسه شوراي شهرداران مناطق و ناحيه تاريخي عنوان شد

به نقل از مهندس كشفي مدير منطقه يك كه در جمع معاون عمراني منطقه،مسئول روابط عمومي،رئيس اداري و مالي شهرداري،مسئول امور مالي و نيز امور قراردادهاي منطقه يك حضور داشت،تاكيد مهندس عظيمي زاده شهردار محترم يزد در جمع شهرداران مناطق مبني بر اتمام پروژه هاي نيمه تمام و زيباسازي شهر عنوان و اعلام نمود تمام سعي منطقه و جهت گيري واحد عمران و ساير واحدها در اين خصوص مد نظر باشد.

وي سپس با بيان اين مطلب كه در رابطه با زيباسازي شهر،بحث زمينهاي افتاده (با مالكيت و يا بلاصاحب) از ويژگي خاصي برخوردار بوده و بايد نسبت به تعيين و تكليف قانوني آنها اقدام سريع صورت گيرد ، از اختصاص بودجه مناسب جهت حصاركشي اينگونه زمينها در معابر اصلي شهر توسط شهرداري يزد خبر داد و اضافه  نمود بنا به دستور ويژه شهردار محترم در خصوص عدم تمكين مالكين اين زمينها،شهرداري راسا اقدامات قانوني خود را بعمل آورد.وي در ادامه از قدرداني شهردار يزد نسبت به همكاران پرتلاش در مناطق و در ماههاي پاياني سال كه رضايت خاطر همشهريان مراجعه كننده به شهرداري را فراهم نمودند خبر داد و شروع سال خوب و پر بركتي را براي ايشان آرزو نمود.

شايان ذكر است خبرهاي تكميلي متعاقبا اعلام ميگردد.