تاكيد بر حفظ باغات موجود در طرح باغ بزرگ شهر

تاكيد بر حفظ باغات موجود در طرح باغ بزرگ شهر

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك جلسه اي در خصوص رسيدگي به منطقه باغ بزرگ شهر با حضور مشاور شهرداري يزد در دفتر كار مدير منطقه يك تشكيل گرديد . دكتر سهيلي پور مشاور طرح باغ بزرگ شهر ضمن بيان توضيحاتي در ارتباط با تاكيد شهردار محترم و اعضاي شوراي اسلامي شهر در حفظ و حراست از فضاي سبز و باغات موجود دراين ناحيه تاكيد كرد با برخورد صحيح به اين موضوع و نيز اطلاع رساني مناسب و در نظر گرفتن حقوقات مالكانه باغات و ا ملاك و زمينهاي مزروعي كه در اين طرح قرار ميگيرند با پيشنهاد كاربري هاي مناسب و مخصوص بر روي آنها ميتوان ضمن نگهداري فضاي سبز از اين ناحيه بعنوان پارك محله اختصاصي يزد با ارائه خدماتي همچون رستوران باغ ، هتل باغ و خانه باغ رونق مضاعفي دراين منطقه ايجاد نمود . در اين جلسه كه مدير منطقه و مسئولين دواير مختلف شهرداري منطقه يك حضور داشتند ، مهندس كشفي مدير منطقه ضمن تشكر از تلاشهاي مشاور و ارائه پيشنهادات قابل تقدير خواستار برخورد جدي با كساني شد كه ضمن عدم رعايت حقوق شهروندي و توجه به وضعيت خاص باغات اين منطقه ، دست به تخريب و تفكيك املاك آن مي زنند . شايان ذكر است محدوده باغ بزرگ شهر به وسعت تقريبي 13  هكتار در محدوده بلوار پاكنژاد تا خيابان شهيد عابدي قرار مي گيرد.