بهسازی مسیر آبیاری در سطح منطقه یک

بهسازی مسیر آبیاری در سطح منطقه یک

به گزارش روابط عمومی  منطقه یک  ، بهسازی مسیر آبیاری و جوی ها در سطح منطقه یک شروع شد .

مدیر واحد عمران منطقه در این خصوص  اظهار داشت این پروژه  در مسیر بلوار استقلال که بیشترین سطح انتقال آب را داراست تا بلوار صابر یزدی و ابتدای بلوار مشیر  به طول حدودی 1500 متر در دست اجرا است که شامل لوله گذاری و بهسازی و اصلاح کانالها و لوله های گذر آب و بستر سازی مناسب پیاده روها می باشد .

کاظم علیخانی در ادامه افزود انتقال آب مسیرهای فوق به صورت سنتی  و  قدمتی در حدود 40 سال داشته و دچار آسیب و فرسایش شده بود که موجبات هدر رفتن آب و سرازیر شدن آن روی سطح آسفالت معابر و لطمه به آن را فراهم نموده بود که با انجام پروژه حاضر  ، حجم آب مصرفی به صورت بهینه و با حداقل اتلاف منتقل می گردد .

شایان ذکر است پروژه مذکور از ردیف مرمت و پوشش انهار و بهسازی جوی ها و اعتباری بالغ بر 2 میلیارد ریال به آن تخصیص داده شده است .