بهره برداری پروژه پیاده رو سازی بلوار شهید پاکنژاد

بهره برداری پروژه پیاده رو سازی بلوار شهید پاکنژاد

به گزارش  روابط عمومی منطقه یک ، پروژه پیاده رو سازی بلوار شهید پاکنژاد انجام و مورد بهره برداری قرار گرفت .

مدیر واحد عمران منطقه یک در این خصوص اظهار داشت این پروژه جهت تسریع در اجراء  ، در دو فاز انجام شد که این امر امکان اجرای موازی عملیات و کاهش تداخل تخریب ها در مسیر طولانی پروژه را فراهم نمود .

کاظم علیخانی در ادامه افزود فازهای یک و دو پروژه ی  مذکور که به ترتیب ضلع های  شمالی و جنوبی بلوار پاکنژاد حد فاصل سه راه حکیمیان  و میدان معلم را در برگرفته و در مجموع در حدود 6000 مترمربع مساحت را تحت پوشش قرار داده که در حدود سه میلیارد ریال هزینه به همراه داشته است و  شامل جمع آوری سنگ جدول های فرسوده ، نصب سنگ جدول های جدید ، اجرای موزائیک فرش ، رفع موانع کوتاه و بلند ، شیب بندی صحیح و نصب موانع ترافیکی است .

وی در ادامه افزود ارائه ی فضای  ایمن و استاندارد شهری ، مشوق شهروندان به انجام پیاده روی های روزانه خواهد بود که در نهایت در بحث ارتقای کیفی سطح زندگی آنها تاثیری مثبت خواهد داشت .