بزرگترین آزادسازی شهرداری منطقه یک در بلوار ولایت آغاز شد...

بزرگترین آزادسازی شهرداری منطقه یک در بلوار ولایت آغاز شد:

به نقل از روابط عمومی شهردرای منطقه یک و در پی بازدید مهندس عظیمی زاده شهردار محترم یزد و کارشناسان همراه از آزادسازی فاز دوم پروژه بلوار ولایت عملیات آزادسازی این قسمت آغاز گردید.فتوحی رئیس واحد املاک و آزادسازی شهرداری منطقه یک ضمن ارائه گزارش کاملی از فعالیتهای انجام شده در سال 93 از همکاری مالکان و آزادسازی 20% از اراضی فاز دوم بلوار ولایت خبر داد. وی اطلاع رسانی به موقع در طول مسیر و نیز درج آگهی در روزنامه های محلی را راهکار مناسبی برای اطلاع رسانی به مالکان دانست.در ادامه مهندس میرباقری رئیس واحد عمران منطقه توضیحاتی درخصوص عملکرد پیمانکار و همکاری مجددانه شهرداری منطقه یک در تسریع امور ارائه نمود. شایان ذکر است در این بازدید مهندس حاجی رضائی رئیس اداره املاک و مهندس کشفی مدیر منطقه یک حضور داشتند.