برگزاری دوره آموزشی کارکنان و نیروهای زحمتکش خدمات شهری

برگزاری دوره آموزشی کارکنان و نیروهای زحمتکش خدمات شهری

به گزارش روابط عمومی منطقه  ، دوره آموزشی کارکنان پیمانکار خدمات شهری ( شرکت خدماتی شفق صدوق ) مشتمل بر مباحث فنی ، امنیتی ، بهداشتی و حراستی برگزار گردید .

مهندس سلمانی مدیر منطقه ضمن خیرمقدم به مدعوین از زحمات شبانه روزی نیروهای خدمات شهری قدردانی نمود واظهار داشت که کلاس های آموزشی مفید  و مثمر ثمر خواهد بود .

در پایان  با حضور جناب مهندس صالحیان  معاون محترم خدمات شهری با اهداء جوایز از پرسنل نمونه خدمات شهری تقدیر و تشکر بعمل آمد .