برگزاري زيارت عاشورا در نماز خانه منطقه يك شهرداری...


برگزاری زيارت عاشورا در نماز خانه منطقه يك شهرداري به مناسبت هفته دفاع مقدس و تجليل از مقام شامخ  شهيدان مورخ پنج شنبه 04/07/92 با حضور اعضاي شوراي پايگاه مقاومت منطقه يك و سايرهمكاران