برگزاري زيارت عاشورا به ياد شهداي شهرداري يزد

برگزاري زيارت عاشورا به ياد شهداي شهرداري يزد

همزمان با دهه آخر ماه صفر و تقارن با هفته بسيج مراسم سخنراني و زيارت عاشورا در نمازخانه پارك غدير برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه يك ، اين مراسم با همكاري شوراي امر به معروف و نهي از منكر شهرداري و پايگاه مقاومت بسيج منطقه و با حضور اكثر همكاران و شهروندان  درمكان نماز خانه شهرداري منطقه يك واقعدر پارك غدير برگزار گرديد .

در اين مراسم معنوي از فداكاري شهيدان زارچي پور و عاقلي نژاد  با ذكر مصائب حضرت ابا عبدالله الحسين تجليل بعمل آمد .